reference

 

 

Univerza v Ljubljani, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Naravoslovnotehniška fakulteta

Inštitut za varovanje zdravja

Osnovna šola Brod

Vrtec Otona Župančiča

Vrtec Najdihojca Ljubljana

Vrtec Mojca

Kmečki turizem pri Jakopcu

Privat stranke

PUH – podjetje za urejanje hudournikov

Centralna tehnična knjižnica Ljubljana

Univerza na primorskem – Znanstveno raziskovalno središče Koper